top of page

תרומה לעמותה

תרומתכם תאפשר לנו להמשיך לקדם תכניות מוזיקליות,

ככלי להעצמה ושיפור החיים, לכל אדם באשר הוא.

תרומה באמצעות דואר

למשלוח המחאה בדואר

אימאג'ין העצמה במוזיקה  ת.ד. 219, הרצליה

4610102

תרומה בהעברה בנקאית

בהעברה בנקאית

אימאג'ין העצמה במוזיקה  בנק הפועלים, סניף 628 – הרצליה, מס’ חשבון 405628

dontae wth credit card

בכרטיס אשראי

התקשרו 054-4414955

IMAGINE העצמה במוזיקה הינה עמותה שלא למטרות רווח

מספר עמותה: 580587269

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה

bottom of page